Zelené práce na vinici - čištění kmínků

11. 6. 2020

Jako každý rok je období jara spojené se zelenými prácemi, které vlastně pokračují postupně až do konce srpna, kdy začíná ta největší odměna za celoroční dřinu a tou je vinobraní. 

Pojďme se dnes ale pobavit, co je to vlastně čištění kmínků a proč se to vlastně dělá. Musím podotknout, že se jedná o nejméně oblíbenou činnost u vinařů, protože jste pořád ohnutí i každého kmínku, samozřejmě v případě, že to děláte ručně, stejně jako my v našem vinařství :) Existuje celá řada různých postřiků, ale ty se snažíme maximálně omezovat. Pojďme ale k věci! 

Pokud se podíváme na samotnou vinnou révu, tak vidíme kmínek a z něj vyrůstající letorosty. Tyto letorosty samozřejmě konkurují samotné vinné révě, které pak ubírají potřebné živiny pro samotný růst hroznů, které samozřejmě narostou, ale výnos a kvalita se špatným očištěním kmínků snižuje. Dalším faktorem jsou choroby, které se častěji dokáží dostat skrze výrostky přímo do hlavičky, která může onecmocnět. Což může mít za následek nulovou výnosnost pro daný ročník. A v neposlední řadě je to průjezd mechanizace a pohodlné přemísťování po vinici. Pokud kmínky nečistíte vůbec, stane se vám z vinice špatně prostupná džungle, kde se plísněmi či chorobami jenom hemží! 

Jak jsem zmínil na začátku, tento úkon není populární, ale je nezbytný pro to, aby jste produkovali kvalitní hrozny.